achtergrond-zwart
Werk30210RGBwit

Werknemers die kunnen werken waar en wanneer zij dat willen. Zodat zij de balans tussen werk en privé goed kunnen bewaren. Vanaf elke plek en op elk tijdstip over de juiste informatie en middelen beschikken om te kunnen samenwerken, is dan cruciaal.

 

Alleen met de juiste faciliteiten, kan tijd- en plaatsonafhankelijk werken gerealiseerd worden. Dat deze vorm van informatievoorziening goed beveiligd is, spreekt voor zich.

Werk3.0 werkt samen met KPN om een veilige en toegankelijke ICT-omgeving te scheppen.

buttonhandout1
Parnassia Groep - Specialist in geestelijke gezondheid.
intronieuw
Cultuur-nieuw
ict-nieuw
huisvesting-nieuw
communicatie-nieuw
producten-nieuw4
team-nieuw5
nieuws-nieuw6
gallerij-nieuw7
contact-nieuw8
 intro intronieuw  cultuurveranderingen Cultuur-nieuw  ict ict-nieuw  huisvesting huisvesting-nieuw  communicatie communicatie-nieuw  producten  team team-nieuw5  gallerij GGZ “Oud & gallerij-nieuw7  contact contact-nieuw8